SEO Local

seo-sant_cugatEl SEO local no difereix molt del posicionament web més “normal”. Però té certs “extres” necessaris per sortir en les primeres posicions quan la gent fa cerques de l’estil KEYWORD + NOM DE LA CIUTAT. També, a mesura que Google va incorporant noves millores – com la geolocalització -, s’aconsegueixen millors posicions en les cerques dels usuaris situats dins de l’àrea local i només realitzen la recerca de la KEYWORD.

Hi ha diverses maneres de sortir en el posicionament local, i és sortir directament en els resultats de la recerca o en els resultats locals de Google. Evidentment el millor és sortir a tots dos llocs com el nostre client Shopper Barcelona, aquí pots veure l’exemple.

Altres formes de SEO Local és sortir destacats a Google Maps.

Una de les estratègies clàssiques és sortir en directoris locals, però cal tenir molta cura ja que molts estan penalitzats per abusos realitzats i podem sortir perjudicats si ens enllacen.

Per això és molt important saber quins directoris beneficien el nostre posicionament i quins ens perjudiquen.

Un bon exemple de directoris que ens beneficien són el de Sant Cugat (www.santcugat.info i el d’Empreses Catalans (www.empresescatalanes.com), que abarca les ciutats i municipis de Sabadell, Terrassa, Manresa i Cerdanyola.

Consulta’ns sense cap compromís